Les càmeres tèrmiques detecten la radiació en el rang de l’espectre electromagnètic que comprèn entre els 8-14 µm i produeixen imatges a partir d’aquesta radiació. La quantitat de radiació emesa per un objecte és proporcional a la seva temperatura, aquest fet fa que les termografies ens permetin veure variacions de temperatura en un escenari independentment de la il·luminació a la zona.
Hem integrat una càmera tèrmica d’alta resolució en els nostre sistemes UAV que ens permet adquirir imatges tèrmiques aèries amb les seves corresponents coordenades geogràfiques.

termic4

Les principals característiques de les imatges tèrmiques aèries de CATUAV són:

  • Resolució d’imatge de 640 x 480 píxels.
  • Banda espectral de 8-12 µm.
  • Entrega en 24h: el temps entre la presa d’imatges amb un UAV i l’entrega d'aquestes és inferior a les 24h.
  • Entrega en qualsevol format estàndard.

 

 termic3

 

Veure més imatges >>

A partir de l’adquisició d’imatges tèrmiques es poden generar ortofotos si el client ho requereix. A més a més, podem obtenir calibracions tèrmiques per cada aplicació específica amb l’objectiu d’associar cada píxel de la imatge a la seva temperatura real, generant mapes de temperatura. Aquestes capacitats ens permeten implementar la nostra tecnologia en un ampli rang d’aplicacions:
  • Detecció d’incendis.
  • Estudis d’eficiència energètica.
  • Manteniment d’infraestructures.
  • Gestió de residus.
  • Hidrologia.
  • Altres...