Les ortofotos són fotografies aèries que s'han corregit geomètricament de manera que l'escala entre elles sigui uniforme. Aquesta correcció consisteix en associar cada píxel a una coordenada geogràfica. Les ortofotos resultants estan lliures d'errors i deformacions, amb la mateixa validesa que un mapa cartogràfic, i és per aquest motiu que constitueixen una representació exacta de la superfície de la Terra que pot ser utilitzada per mesurar distàncies.

Utilitzant un programa fotogramètric podem rectificar les imatges aèries adquirides amb els nostres sistemes UAV i sobreposar-les amb l'objectiu de crear un mosaic d'imatges ortorectificades de l'extensió desitjada.

vis4

 

Principals característiques de les ortofotos de CATUAV:

 • Resolució de 5cm/píxel a 2m/píxel.
 • Superfícies de fins a 1000 hectàrees per vol.
 • Poden ser generades en diferents bandes espectrals: visible, infraroig proper, tèrmica, hiperespectral...
 • Lliurament ràpid: El temps entre el vol UAV i l'entrega de l’ortofoto és inferior a una setmana.
 • Entrega en el format estàndard desitjat.
 • Poden incloure punts de control manuals que permetin comparacions amb treballs previs.

 

vis5

 

Veure més imatges >>

Mitjançant l'ús de càmeres digitals calibrades podem obtenir ortofotos d'alta resolució a un baix cost i amb una flexibilitat més alta que amb els sistemes aeris convencionals (com aeronaus tripulades o satèl·lits). Una de les principals característiques és la repetibilitat, som capaços de realitzar múltiples vols en el mateix indret sense incrementar substancialment el cost total del producte. Aquest tret fa que les ortofotos de CATUAV puguin ser utilitzades en un ampli ventall d'aplicacions:
 • Topografia i cartografia.
 • Urbanisme.
 • Obres públiques.
 • Agricultura.
 • Estudis forestals i ambientals.
 • Altres...

 

Els nostres sistemes UAV poden realitzar vols nocturns gràcies a l’ús de la navegació assistida per GPS i al control d’actitud mitjançant sistemes inercials. Aquesta metodologia permet obtenir imatges aèries d’àrees urbanes en moments en els quals els sistemes convencionals són incapaços de complir aquest objectiu i dóna lloc a les següents aplicacions:
 • Gestió de l’enllumenat d’una població.
 • Teledetecció de punts de llum.
 • Estudis de la contaminació lumínica.

noct3

 

Veure més imatges >>

 

dvi6


Veure més imatges >>

Els nostres sistemes UAV poden ser equipats amb múltiples càmeres cosa que ens permet l’adquisició d’imatges en múltiples bandes espectrals: visible, propera als infrarojos, tèrmica, hiperespectral... Aquestes imatges poden ser postprocessades (per exemple per calcular un índex de vegetació) i generar ortofotos per cada banda espectral que poden ser aplicables a diferents àmbits:
 • Agricultura de precisió.
 • Gestió forestal.
 • Control d’incendis.
 • Estudis ambientals.
 • Hidrologia.
 • Altres...

 

La generació de les ortofotos es realitza mitjançant un programa que aplica automàticament principis fotogramètrics per rectificar les imatges. La informació necessària pel programa són imatges aèries georeferenciades i l’ús d’una càmera calibrada. Aquest procés dóna lloc a una precisió submètrica en tota l’extensió de l’ortofoto que pot ser incrementada amb la inclusió manual de punts de control.