Db Un equip de CATUAV es va desplaçar a Dubai per impartir el primer curs de teledetecció amb dron en col·laboració amb l'Arabian Gulf University (AGU). El curs va tenir una durada de 10 dies i es van combinar les sessions teòriques amb les pràctiques. El nou ATMOS-7 va adquirir imatges tèrmiques i multiespectrals del Centre Internacional d'Agricultura Biosalina (ICBA) que van permetre als alumnes experimentar amb el software de prostprocés.

<< Veure totes les notícies