Un cop completades les fases de producció, integració i calibratge en terra de la càmera multiespectral PANOPTE, el dia 19/10/08 es va dur a terme a Moià el seu primer vol a bord de l'UAV ARGOS. La càmera va integrada dins d'una ala que s'acobla directament a l'UAV. Durant els trenta minuts que va durar el vol de prova es van avaluar els efectes aerodinàmics que la càmera indueix a la plataforma i es van prendre diverses imatges multiespectrals. La captura de les imatges es va realitzar satisfactòriament, els primers resultats són prometedors. Les properes setmanes s'analitzaran els efectes que provoca la plataforma sobre l'estabilitat mecànica de la càmera durant la captura d'imatges.
PANOPTE proporcionarà imatges en sis bandes espectrals de 50 nm i 80 nm d'ample, en el rang de 400 a 1.000 nm. Aquesta càmera dotarà CATUAV de la capacitat per realitzar estudis temàtics en rangs de resolució espacial i temporal no accessibles amb altres sistemes. En ser configurables les sis bandes de treball, serà possible adaptar la càmera per a cada aplicació. Les anàlisis quantitatives de la càmera tenen especial potencial en aplicacions hidrològiques, forestals, agrícoles, geològiques, de contaminació i de gestió de residus.

<< Veure totes les notícies