Un Model Digital d’Elevacions (DEM) és una representació 3D continuada de l’àrea d’un terreny que ha estat geomètricament corregida, en conseqüència pot ser utilitzat per mesurar distàncies i alçades. Poden generar-se dos tipus principals de DEM:
 • Model digital del terreny (DTM): representació 3D de la superfície del terreny sense vegetació ni objectes artificials.
 • Model digital de superfície (DSM): representació 3D de tots els elements en l’àrea.
Els sistemes de CATUAV generen un DTM en cada vol com a producte del procés de rectificació de les imatges obtingudes. A partir d’aquest DTM previ, amb procediments més intensius, es pot generar un núvol de punts 3D que pot ser convertit en un DSM d’alta resolució.

dem2

Principals característiques dels DEM de CATUAV:

 • Resolució de 5cm/píxel a 2m/píxel.
 • Superfícies de fins a 1000 hectàrees per vol.
 • Lliurament ràpid: El temps entre el vol UAV i l'entrega de l’ortofoto és inferior a una setmana.
 • Entrega en qualsevol format estàndard.
 • Poden incloure punts de control manual que permetin comparacions amb treballs previs.

 

dem1

 

Veure més imatges >>

Obtenint en un mateix vol una ortofoto i un DEM, s’obté un producte d’alta qualitat amb un baix cost que pot ser utilitzat com a suport en qualsevol estudi topogràfic o cartogràfic. A més a més, estenent el processament de les imatges, es poden obtenir núvols de punts i DSM que permeten l’aplicació d’aquesta tècnica en múltiples camps:
 • Topografia.
 • Mineria.
 • Gestió forestal.
 • Obres públiques.
 • Geologia.
 • Altres...