Si la posició de la càmera a bord presenta un cert angle respecte a la direcció vertical obtenim el que s’anomenen imatges obliqües, les quals ens permeten obtenir una perspectiva aèria de l’escena. Gràcies a l’ús d’un GPS a bord i d’un sistema inercial, cada imatge adquirida pot ser automàticament georeferenciada.

oblicua espectro vis1

Principals característiques de les imatges aèries obliqües de CATUAV:

  • Coordenades geogràfiques amb un metre de precisió.
  • Poden ser generades en diferents bandes: visible, infraroig proper, tèrmica, hiperespectral...
  • Entrega en 24h: el temps entre la presa d’imatges amb un UAV i l’entrega d'aquestes és inferior a les 24h.
  • Entrega en qualsevol format estàndard.

 

 OB5

 

Veure més imatges >>

La perspectiva aèria obtinguda en aquest tipus d’imatges ens permet veure l’escena a vista d’ocell, la qual cosa proporciona un ampli ventall d’aplicacions:
  • Seguiment d’obres públiques.
  • Manteniment de línies d’alta tensió.
  • Eficiència energètica en edificis.
  • Creació de vistes de 360º.
  • Cultura.
  • Altres...